Uwaga
Serwis Wedalia jest portalem tematycznym prowadzonym przez Grupę Wedamedia. Aby zostać wedapedystą, czyli Użytkownikiem z prawem do tworzenia i edycji artykułów, wystarczy zarejestrować się na tej witrynie poprzez złożenie wniosku o utworzenie konta, co można zrobić tutaj. Liczymy na Waszą pomoc oraz wsparcie merytoryczne przy rozwoju także naszych innych serwisów tematycznych.
50% Status

Historia dla gimnazjum

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Okładka i interwiki

Spis treści

 1. Wstęp

Prehistoria

 1. Afryka – kolebka ludzkości Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 2. Początki człowieka rozumnego Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 3. Rewolucja neolityczna Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 4. Prehistoria – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.11.2011)

Starożytność

 1. Najstarsze cywilizacje
  1. Mezopotamia Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.11.2011)
  2. Starożytny Egipt
  3. Starożytny Izrael Etap rozwoju: 75% (w dniu 23.05.2011)
  4. Najstarsze cywilizacje – powtórzenie
 2. Starożytna Grecja
  1. Hellada i Hellenowie Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  2. Sparta Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  3. Demokratyczne Ateny Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  4. Wojny grecko-perskie Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.08.2011)
  5. Religia Greków Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.08.2011)
  6. Kultura i sztuka Greków Etap rozwoju: 50% (w dniu 05.08.2011)
  7. Aleksander Wielki Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.05.2011)
  8. Starożytna Grecja – powtórzenie Etap rozwoju: 25% (w dniu 25.11.2011)
 3. Starożytny Rzym
  1. Początki Rzymu Etap rozwoju: 75% (w dniu 05.08.2011)
  2. Ekspansja Rzymian Etap rozwoju: 50% (w dniu 29.10.2011)
  3. Następstwa wielkich podbojów
  4. Od republiki do cesarstwa
  5. Cesarstwo rzymskie
  6. Osiągnięcia Rzymian
  7. Religia i obyczaje Rzymian
  8. Kultura i sztuka rzymska
  9. Chrześcijanie
  10. Upadek Rzymu

Średniowiecze

 1. Początki średniowiecza
  1. Bizancjum Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.05.2011)
  2. Arabowie i islam
  3. Germanowie na ziemiach Rzymu
  4. Państwo Franków Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.05.2011)
  5. Cesarstwo Ottonów Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  6. Słowianie Etap rozwoju: 75% (w dniu 23.05.2011)
  7. Feudalizm
  8. Sztuka romańska
  9. Kościół na początku drugiego tysiąclecia
  10. Początki średniowiecze – powtórzenie
 2. Polska pierwszych Piastów
  1. Rządy Mieszka I Etap rozwoju: 100% (w dniu 03.07.2011)
  2. Bolesław Chrobry Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  3. Kryzys i odbudowa Polski w XI wieku Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  4. Państwo Bolesława Krzywoustego Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.07.2011)
  5. W Polsce pierwszych Piastów
  6. Powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
 3. Pełne średniowiecze
  1. Wyprawy krzyżowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Stany społeczne Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Średniowieczne miasta
  4. Nauka i literatura w średniowieczu
  5. Sztuka gotycka Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  6. Pełne średniowiecze – powtórzenie
 4. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski
  1. Początki rozbicia dzielnicowego Etap rozwoju: 75% (w dniu 05.08.2011)
  2. Polska w pierwszej połowie XIII wieku Etap rozwoju: 100% (w dniu 11.06.2011)
  3. Ku zjednoczeniu ziem polskich Etap rozwoju: 75% (w dniu 16.08.2011)
  4. Panowanie Władysława Łokietka Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.08.2011)
  5. Czasy Kazimierza Wielkiego. Unia z Węgrami
  6. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski – powtórzenie
 5. Jagiellonowie na tronie polskim
  1. Unia z Litwą. Rządy Władysława Jagiełły Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Bitwa pod Grunwaldem Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Czasy Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka Etap rozwoju: 100% (w dniu 30.10.2011)
  4. Gospodarka, społeczeństwo i kultura w Polsce późnośredniowiecznej
  5. Jagiellonowie na tronie polskim – powtórzenie
 6. Schyłek średniowiecza'
  1. Późne średniowiecze Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.08.2011)
  2. Ku odrodzeniu Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.08.2011)
  3. Schyłek średniowiecza – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)

Nowożytność

 1. Renesans w Europie. Wiek XVI
  1. Renesans i humanizm w Europie
  2. Sztuka renesansu
  3. Ameryka i Azja w średniowieczu i starożytności Etap rozwoju: 75% (w dniu 20.11.2011)
  4. Wielkie odkrycia geograficzne
  5. Gospodarka Europy w czasach odrodzenia
  6. Reformacja Etap rozwoju: 50% (w dniu 20.11.2011)
  7. Renesans w Europie. Wiek XVI – powtórzenie
 2. Rzeczpospolita w czasach odrodzenia
  1. Początki demokracji szlacheckiej
  2. Złoty wiek Rzeczypospolitej
  3. Renesans na ziemiach polskich
  4. Rzeczpospolita w czasie pierwszych władców elekcyjnych Etap rozwoju: 50% (w dniu 20.11.2011)
  5. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku
 3. Europa w XVII wieku
  1. Barok w Europie
  2. Europa Zachodnia w XVII wieku
 4. Rzeczpospolita w XVII wieku
  1. Barok na ziemiach Rzeczypospolitej
  2. Wojny polsko-szwedzkie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Wojny polsko-rosyjskie. Problem kozacki Etap rozwoju: 75% (w dniu 20.11.2011)
  4. Wojny polsko-tureckie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  5. Oligarchia magnacka i wewnętrzny rozpad
 5. Europa i świat w XVIII wieku
  1. Oświecenie
  2. Postacie z filozofii nowożytnej
  3. Klasycyzm i rokoko
  4. Rosja w XVIII wieku
  5. Prusy w XVIII wieku
  6. Austria w XVIII wieku
  7. Narodziny Stanów Zjednoczonych
  8. Wielka Rewolucja Francuska
 6. Rzeczpospolita w XVIII wieku
  1. Czasy saskie
  2. Oświecenie na ziemiach Rzeczypospolitej
  3. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  4. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja i II rozbiór Polski
  5. Insurekcja kościuszkowska. Upadek Rzeczypospolitej Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  6. Rzeczpospolita w XVIII wieku – powtórzenie

XIX wiek

 1. Wojny napoleońskie
  1. Napoleon podbija Europę
  2. Polacy w czasach napoleońskich Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Wojny napoleońskie – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
 2. Świat po kongresie wiedeńskim
  1. Kongres wiedeński Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Powstanie listopadowe
  3. Wiosna ludów
  4. Zjednoczenie Niemiec i Włoch
  5. Powstanie styczniowe
  6. Trzech zaborców, trzy światy – życie pod obcym panowaniem

Współczesność

 1. I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Świat zmierza ku wojnie – przyczyny i wybuch konfliktu
  2. Przebieg I wojny światowej Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.11.2011)
  3. Rewolucje rosyjskie w 1917 roku Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.11.2011)
  4. Koniec I wojny światowej Etap rozwoju: 100% (w dniu 24.11.2011)
  5. Świat po I wojnie światowej
  6. Włochy w okresie międzywojennym
  7. Traktat wersalski
  8. Powojenne Niemcy
  9. Wielka wojna" i odzyskanie niepodległości – powtórzenie
 2. Odzyskanie niepodległości. Czasy międzywojenne w Polsce
  1. Sprawa polska
  2. Odzyskanie niepodległości
  3. Walki o granice Polski
  4. Przewrót majowy i rządy sanacji
 3. Dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Wielki kryzys
  2. Rozwój systemów totalitarnych w Europie
 4. II wojna światowa
  1. Geneza II wojny światowej
  2. Początek II wojny światowej Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  3. Ludność cywilna Europy w czasie II wojny światowej
  4. Atak Hitlera na Rosję. Kontrofensywa Aliantów
  5. Mocarstwa kształtują obraz powojennego świata. Ostateczne pokonanie Niemiec
  6. II wojna światowa – powtórzenie
 5. Po II wojnie światowej
  1. Polska w komunizmie
  2. Polska za czasów Gierka
  3. Jan Paweł II
  4. Solidarność
  5. Zimna wojna na świecie
  6. Unia Europejska
  7. Amerykańskie supermocarstwo
  8. Wojna w Wietnamie
  9. Polska po 1989 roku
  10. Świat po 1989 roku
  11. XXI wiek

Materiały dodatkowe

 1. Kalendarium

Filozofia

 1. Czym jest filozofia
 2. Jak dzieli się filozofię?
 3. Czym jest historia filozofii?
 4. Dlaczego warto uprawiać filozofię?

Inne strony

 1. Autorzy
 2. Bibliografia
 3. Rozdziały usunięte z podręcznika